הסכמי תוכנה או Software licensing Agreements, נבדלים זה מזה במודלים העומדים בבסיסם ובתנאים הייחודיים הנגזרים מכל מודל שונה.

המודל המסורתי הקנייני (closed source), מבקש להגן על קניינה- רכושה של החברה בעלת התוכנה, ובהתאם ניתן רישיון שימוש מוגבל בלבד ללקוח, במסגרתו נאסר על שינוי או ניסיון לשנות את התוכנה ו/או להפיץ אותה למשתמשים אחרים. לכן גם נמסר ללקוח רוכש הרישיון, ה- object code בלבד לצורכי ההתקנה.

בעשור האחרון חלו תמורות בתחום, ובראשן עליית המגמה של רישוי תוכנה לפי מודל פתוח או open source. בבסיס מודל זה עומדת פילוסופיה הפוכה לגישה הקניינית המגבילה קרי, חירות וחופש לכולם בעיצוב התוכנה, בכפוף לתנאים מוגדרים. במסגרת רישיון כזה על תנאיו הייחודיים, יימסר ה- source code ומתאפשר שינויה של  התוכנה והפצתה הלאה למשתמשים אחרים במורד, על בסיס אותם תנאים.

ישנם יתרונות, חסרונות וסכנות בשימוש לא מושכל בתוכנה ברישיון פתוח. קיימים סוגים רבים של הסכמי רישיון בקוד פתוח, אשר אינם מצטיינים בבהירות יתרה, בלשון המעטה. בקצה האחד של הסקאלה מצויים ה- "הרישיונות המתירנים" (permissive licenses), המציבים תנאים מועטים (וללא הדרישה למסור את ה- source code למשתמשים אחרים במורד). דוגמאות מפורסמות להסכמים כאלה הם ה- MIT, BSD and Apache Licenses.

בקצה השני של הסקאלה, מצויים "הרישיונות המחמירים" (non-permissive Licenses), אשר עשויים לחייב את המשתמש בתוכנה בקוד פתוח, לחוד או יחד עם תוכנה קניינית בקוד סגור, למסור ה- source code הכולל למשתמשים אחרים במורד תחת התנאים של הרישיון הפתוח. רישיון בולט כזה הוא ה- GNU GPL. תופעה זו המכונה גם "ויראלית" (הקוד הפתוח "מדביק" כביכול את הקוד הסגור הקיים), עשויה להוות סכנה או הפתעה לכאלה שלא מחשבים את צעדיהם מראש.

בתווך מצויים רישיונות מחמירים פחות (partially closable licenses) כגון ה- LGPL וה- Mozilla, על תנאיהם הייחודיים.

מומלץ לבחון ולהחליט מראש על מדיניות ברורה בנושא זה, בכדי לא ליפול למכשולים אשר מציב התחום המתפתח של ה- open source.

מגמה נוספת בשנים האחרונות, בעקבות "מחשוב הענן" העולה (cloud computing), היא מעבר למסחור תוכנה כשירות Software as a Service 'SAAS'. במודל זה, הלקוח אינו רוכש עותק של התוכנה להתקנה, אלא מקבל שירות של גישה לתוכנה דרך "הענן"- אינטרנט, שירות אשר ניתן בשיתוף ללקוחות/משתמשים אחרים, על היתרונות הכרוכים בכך. גם להסכמים במודל זה יש את המאפיינים הייחודיים להם.

משרדנו עוסק בתחום זה ונשמח לסייע בנושא