רקורד משפטי, לצִדך.

חברות, מסחרי, ליטיגציה

טלפון

03-6935250

  • התביעה "הנגזרת" היא יצירה מיוחדת בדיני החברות אשר מוגדרת כ- "תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה" (ס' 1 לחוק החברות). המדובר על תביעה אשר יוזמים אנשים קשורים לחברה (בדרך כלל בעל מניות או דירקטור), בשם החברה ובאשר לנזק אשר נגרם באופן ישיר לחברה  (ולא מכח עילת תביעה אישית של התובע בפועל), זאת […]

  • סעיף 191 לחוק החברות מקנה סמכות רחבה לבית המשפט להתמודד עם מצבים של הסרת קיפוח כלפי בעל/י מניות מיעוט בחברה. כאמור בפסיקה: "המונח 'קיפוח' לא הוגדר די צרכו בחוק. הפסיקה, עוד בטרם חקיקת החוק החדש, קבעה כי עילת הקיפוח רחבה היא, והיא עשויה להתאים למקרים שונים שבהם תחושת ההוגנות מורה כי יש לתת סעד לצד […]